FC BAYERN MNICHOV - BORUSSIA DORTMUND

  21. LEDNA 2023
  3. kategorie
  6990 Kč
  1. kategorie
  10 990 Kč
  PLÁNEK STADIONU A DALŠÍ INFO
  Místa garantujeme vždy vedle sebe (minimálně v párech). 
  Pokud si objednáte lichý počet vstupenek je možné umístění 2+1 atp.

  Vždy se ale snažíme o umístění míst vedle sebe (i trojic) , nicméně 
  nelze to garantovat. 

  Vstupenky zasíláme formou e-ticketů nejpozději 24h před utkáním.